Single post

Kasy fiskalne – postęp technologiczny

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Urządzenia elektroniczne używane w handlu i, szerzej, biznesie, również korzystają na postępie technologicznym. Wyposaża się je w coraz szersze funkcje, które w coraz większym stopniu ułatwiają wykonywanie wielu czynności związanych z obowiązkami służbowymi. Postęp technologiczny wymiernie przekłada się dzięki temu na rozwój gospodarczy. Jako przykład urządzeń elektronicznych wykorzystywanych przede wszystkim w handlu podać można kolektory danych, czytniki kodów kreskowych czy kasy drukujące paragony fiskalne. Każde z tych urządzeń wykorzystuje się w innych celach, jednakże ich wspólną cechą jest przyspieszanie czynności, które muszą być wykonane w związku z obowiązkami służbowymi.

Kasy fiskalne wydają się być najlepszym przykładem obrazującym powyższą tezę postępu. Urządzenia te, przewidziane niegdyś jedynie do drukowania paragonów jako oficjalnych potwierdzeń dokonanych zakupów, obecnie posiadają o wiele więcej rozmaitych funkcji. Do funkcji tych zalicza się m. in. możliwość sprawdzenia ceny produktu. Jest to istotne w sytuacji, w której klient nie jest zdecydowany, czy dany produkt zakupić, a cena towaru jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na ostateczną decyzję. W większych sklepach czytniki sprawdzające cenę są rozmieszczone na terenie sklepu, jednakże w kasach również jest możliwość dokonania sprawdzenia.

Inną funkcją, którą posiadają obecnie praktycznie wszystkie kasy fiskalne jest ważenie produktów sprzedawanych „na wagę”. Jest to bardzo wygodne dla klienta, który nie musi dokonywać ważenia samodzielnie, przyspiesza to też obsługę kasową. Jeszcze inną funkcją jest drukowanie raportów dziennych i innych okresowych (tygodniowych, miesięcznych, itp.). Raporty te są istotne z punktu widzenia potrzeb inwentaryzacyjnych punktów handlowych. Możliwość drukowania wielu rozmaitych raportów oraz potwierdzeń jest rezultatem tendencji rozszerzania funkcji wszystkich urządzeń. Trend ten postępuje wraz z rozwojem i postępem technologicznym.

Kasy fiskalne na stałe weszły do kanonu urządzeń powszechnego użytku w punktach handlowych. Dzięki postępowi technologicznemu, ów użytek wydaje się być jeszcze powszechniejszy.